english | nederlands


S o l k o  

Stichting Ondersteuning Landbouw Kilangala & Omstrekenachtergrond               belanghebbenden               inhoud               ontwikkelingen               contact01-01-2017
Volg Flip & Felice

Volg hier de ontwikkelingen van Flip en Felice die voor een jaar op Kilangala verblijven.


27-11-2016
Jaarverslag 2016

Bijgaand is het jaarverslag van september 2015 tot september 2016 en de balans van 2016 te vinden.


27-11-2016
Voortgang eind 2016

Bijgaand is de voortgang in eind 2016 van Evaristy Pastory te lezen.
12-04-2016
Voortgang april 2016

Bijgaand is de voortgang in april 2016 van Evaristy Pastory te lezen.
16-02-2016
Voortgang jan 2016

Bijgaand is de voortgang in januari 2016 van Evaristy Pastory te lezen.


28-12-2015
Jaarverslag 2015

Bijgaand is het jaarverslag van september 2014 tot september 2015 en de balans van 2015 te vinden.


28-09-2015
Een nieuwe adviseur

Onlangs is Wytse Pietersma naar Kilangala vertrokken. Hij heeft akkerbouw ervaring en ook buitenland ervaring : Polen , Indonesië en meerdere landen. Hij heeft ook voor de NAK gewerkt, deels ook in genoemde landen. Een eerste reisverslag is hier na te lezen.


08-05-2015
Voortgang

Doordat de nieuwe ambulance onlangs afgeleverd is op Kilangala is het mogelijk geweest voor Pytsje Kampen om met solko manager Pastory het veld in te gaan. De mais die gezaaid is heeft veel last van onkruid. voor de bonen geld het zelfde. Daarnaast was er volgens Pastory ook veel hagel-schade aan de mais. Door een te kort aan financiele middelen zijn niet alle percelen benut dit seizoen.
Evarist Pastory is de nieuwe manager op de Solko boerderij. Hij geeft aan dat hij 3 jaar landbouw wil studeren , echter niet op een Government School want hij wil op Kilangala blijven. Het is daarom belangrijk om met ingang van het volgende seizoen , bijv oktober , iemand te vinden die voor een lange periode naar Kilangala wil voor begeleiding en om praktische kennis over te brengen. Voor meer informatie contacteer hierover Lolke Kampen. Hieronder volgen enkele foto's:


27-05-2014
Voortgang

De bonen worden op dit moment geoogst. De oogst lijkt goed. De zonnebloemen zijn aan het afdrogen. De verwachting is dat deze in juni geoogst kunnen worden. De mais ziet er na een miserabele start en een keer doorzaaien ook goed uit. Deze oogst zal tussen juli en augustus plaatsvinden.
26-05-2014
Documentaire

Een mooie documentaire over het scholenproject op Kilangala:
28-02-2014
Voortgang

Hieronder enkele foto's van de gewassenstanden op dit moment:


24-01-2014
Financieel Overzicht 2013

Financieel overzicht 2013


23-01-2014
Landbewerking

Het afgelopen voorjaar (op Kilangala) zijn alle percelen klaargemaakt voor de nieuwe gewassen. Ook dit jaar zijn dit bonen, zonnebloemen en mais. Met behulp van de nieuwe machines kan sneller en efficienter gewerkt worden en nu is het zelfs mogelijk om de kompost op de verste percelen te krijgen. Hieronder enkele foto's:
23-01-2014
Jaarverslag 2013

Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 sept 2012 tot 1 jan 2014.

Het jaar 2013 heeft zich bewezen als een bewogen jaar. Het begin kenmerkt zich door het bezoek van Marc Schilderink die via de CAH Dronten een stage op Kilangala doorbrengt. Hij verricht goed werk, communiceert uitstekend met het bestuur, brengt de percelen in kaart en maakt een duidelijk stappenplan dat in de toekomst op de SOLKO boerderij gebruikt kan worden.
Gedurende deze periode wordt duidelijk dat de huidige manager, Muksin Seleman, niet de juiste persoon is. Hij zal uiteindelijk opgevolgd worden door Charles Sumuni die aanzienlijk beter zijn best doet.

In oktober'12 is besloten op advies van pummer L. Rabbers investeringen te doen in de mechanisatie. Met hulp van firma Weevers in Marknesse wordt een container verscheept naar Kilangala met o.a. een 125pk sterke MF trekker, verscheidene werktuigen een platte wagen en ander gereedschap. Het plan is om deze nieuwe machines onder leiding van Marc Schilderink te introduceren op de SOLKO boerderij. Helaas is de container hiervoor te laat gearriveerd. Vooral het uitklaren van de container in de haven van Dar es Salaam heeft een hoop tijd en energie gekost.

Gedurende het hele jaar wordt gezocht naar financiele steun in Nederland. Enerzijds met succes (de ASN Bank, gemeente SudwestFryslan, HEBO maritiem service, Weevers Marknesse, stichting Tryntje Beimers, het ZZG en meerdere kerkelijke gemeentes) anderzijds met teleurstelling (oxfam NOVIB, Bill Gates Foundation). Uiteindelijk betekend deze inzet dat het jaar financieel net in het groen eindigt.

Wytze Brandsma, een onafhankelijk landbouwkundig specialist, is begin '13 een zestal weken op Kilangala ter ondersteuning. Hij steekt de handen uit de mouwen en schrijft een helder verslag over knelpunten en kansen voor SOLKO op Kilangala. Duidelijk is dat het helder krijgen van financiele posten van de boerderij een erg groot probleem is.

In Mei'13 brengt Edwin Post een bezoek aan Kilangala. Hij schrijft een uitgebreid rapport voor TGSAM over de stand van zaken wat ook naar SOLKO wordt gestuurd. Daarnaast zijn vele foto's genomen die een mooi beeld geven van de gewassenstand.

In juni worden de zonnebloempitten geoogst (600kg) waarna eind juli begonnen wordt met de maisoogst (16.300kg). De maisoogst wordt op tanzaniaanse wijze uitgevoerd waarbij de kolvenplukker met de hand vanuit het land gevuld wordt. De vergt veel handarbeid en ons wordt nooit duidelijk waarom voor deze wijze gekozen is. Vooral omdat het jaar daarvoor de kolvenplukker probleemloos achter de rijdende trekker functioneerde. De bonenoogst blijkt ontzettend tegen te vallen (1800kg) en op dit gewas wordt verlies geleden. In totaal geeft de landbouwactiviteit een negatief resultaat van 25 miljoen shilling.

Tijdens de maisoogst krijgen we een telefoontje van Moses met het bericht dat manager Charles met het noorderlicht vertrokken is. De exacte reden zal voor ons nooit duidelijk worden. Het vertrek van Charles laat een opening in de aansturing van de boerderij. Omdat we vanuit Nederland geen vervanging kunnen regelen laten we de oplossing aan de huidige leiding op Kilangala. Chrispine wordt als tijdelijke manager aangesteld maar ook met hem blijft goede communicatie een knelpunt. Sindsdien wordt geprobeerd om Gerald, een voormalig manager op de SOLKO boerderij, terug te krijgen.

Eind 2013 wordt begonnen met het nieuwe bouwplan. Na een goede start blijkt dat de mais aangetast wordt door de 'cut worm'. Op advies van een locale voorlichter wordt besloten een deel van de maisoogst van het jaar daarvoor te verkopen om nieuw zaad, diesel en bestrijdingsmiddelen te kopen. Er is hiervoor geen andere optie omdat de financiele daadkracht van SOLKO in Nederland uitgeput is. Hoe de toekomst zal uitpakken zal dus vooral afhangen van hoe de mensen en welke mensen op de SOLKO boerderij te werk zullen gaan.

Op moment van schrijven zijn er onderhandelingen met de manager van Gerald om hem via zijn huidige werkgever op de SOLKO boerderij te krijgen. Mocht dit doorgang vinden dan biedt dit een mooi perspectief voor het komende jaar.
02-09-2013
Maisoogst

De maisoogst alsmede de bonenoogst zijn zo goed als afgerond. Binnenkort zal het jaarverslag hier verschijnen met daarin de resultaten. Hieronder enkele foto's:
22-07-2013
Opening nieuwe basisschool

Op Kilangala is de nieuwe basisschool geopend. Er waren meer dan 800 gasten aanwezig waaronder enkele prominenten.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. - Nelson Mandela

Op het land is de maısoogst in volle gang.28-05-2013
Rapportage Edwin Post

Onlangs heeft Edwin Post, werkzaam voor het ZZG, een korte periode op Kilangala doorgebracht. Zijn bevindingen zijn in dit rapport te lezen.

Hieronder enkele foto's gemaakt door dhr. Post:

04-04-2013
De container is gearriveerd

Na een lange moeilijke weg is de container met deels gedoneerde goederen uiteindelijk gearriveerd op Kilangala. Hieronder enkele foto's:19-03-2013
Mission of Wytze Brandsma 31-01-2013 – 8-03-2013

Arriving at the mission on Thursday evening 31th January.

First few days exploring the farm to see what is going on and what has been done so far.

Points of attention for arable farming and garage/workshop/machines:

Create more ditches/canals to guide the water of the plots, make a plan for after weeding, spraying, topdressing.
Create more plot boundaries on the plots 1 to 6. Also transform plot 10 to 16 as plots following the contour of the mountain. By following the present land boundaries of plot 2 to 6. Replanting sisal, Napier, Sesbania. Prepare a good seedbed (soil preparation) before planting, proper ploughing; harrowing will destroy most of the grass. False seedbed, pre –emergence chemicals. And / Or Spray round up before ploughing the land. A lot of weeds, better planning to spray weeds at a young stage, they are to big now so weeding is necessary but this is costly and not very effective.
Create more natural bounderies with sisal between erosion sensitive plots.
Clean up the garage, bring the garbage away.
New garage needed, see Annex one for quotations
Plant cover crop or use a mixed crop cultivation e.g. maize and beans. Keep soil together, and prevent erosion, good practices will prevent erosion by wind and water of the fertile topsoil. Intercropping?? With other crops, something new??
Charles his spoken English is good, but written is a big problem. The computer he will manage but it might be good idea to develop his English and computer skills at the same time. Books and newspaper have been given. Asked to report once a week on what is going on at the farm, just the things that he notices.

Points of attention for manager and personnel:

Proper planning is difficult, but needs to be done every week and for the coming two to three weeks. At the end of every week a activity report has to be written, what has been done what is noticed this week, what actions are coming from what is seen for the planning.

Points of improvement on the animal husbandry:

The cow are only grazing max 4- 6 hours a day, they will not grow like that. During the times they are inside there is no feed and water. While water could be given in water through, and corn residues(wat om de kolf zit) could be fed.
The more liquid manure is just washed down a big hole, and the more solid manure is dropped in another whole. As fertilizer is very expensive more used should be made of this.
E.g. start biogas down the first farm house. It could be constructed by the VTC, on the slope down wards, napier (elephant grass) or other crops could be planted and fed to the cows. They have to grow to make money now they just sustain themselves and maybe every 2 to 3 years give a calf. No real growth.
On other places there is as well space for napier, also alfalfa could be grown easily. On some borders (between the plots Sesbania could be planted, keep them below 1,75 m so easy to harvest. This is a good protein source. As water is present, irrigation some areas would not be difficult.
Make some fields closable so that the cows can graze freely but are locked in those plots. Only make some fences and or close wholes with sisal or wood. Sisal is present and a natural material, woud will be stolen for firewood.

Water on Kilangala

The mission needs to keep controlling the water pipes and fix the leakages, create budget for repairs. And make sure the leakages are repaired.

At several spots leakages have been repaired, or plugs and valves have been bought to repair those leakages. In the tank of 1998 close to the mission a new floating device (vlotter) has been placed. Check if the still works regularly.
Now if the tank is full with water, the device stops the water and will fill up the water higher on the mountain in that tank. In this way it gives more water pressure to the rest of the mission and Kilangala village. They had good water pressure since the repairs.
We have build a new water chamber on top of the existing water-chamber, and replaced the old leaking pipe with a new one. Now all the water flows into the tank.

New Water tank

For the new tank from the container, the foundation with stones and sand has been made. Next step is to get more sand (10cm above stones), fit in the pipes necessary, use truck next to Moses house might be sand somewhere on the farm otherwise get from Kipande. Make a round box of 60 cm wide where concrete (10 cm) can be poured in. Outside of the concrete round should be 5,80 meter. So the metal sheets of the tank will be in the middle of 60 cm concrete. After creating the concrete base, fill up with sand see manual. And continue from there.

Action points for water:

Keep checking for leakages, actively repair them
Make a fence or bigger gutter to keep the cows out of the area where the tank from 2003 and the water chamber are, the cows will damage the pipes. And so there will be less water.

General observations

Check where the money is going, demand receipts but still they will not always the correct price.
Spray didnt work out so well, but same quality of the mais between plot 8 and 9.

Fertilizer did not dissolve very well

Buy newspaper for charles, dictionary

Risk as soon as Charles will get a job offer from government he will leave Kilangala mission.

Build a small cover for the planter, in front of the garage, where a container is standing now. Flatten that area and make it with wooden poles and mabati (galvenised iron)

Locate place for new garage, in front of existing garage

Make ditches on the different plots so the water will flow of the plots and not over. Also create more natural boundaries with sisal and grass, in line with the existing boundarries.

I have made a contact list makes things easier for the next person to come, and deal with certain people.

A description of the procedures of the Mission and the farm should be made.

Solar panel regulator for the battery, the battery was overcooking. Watch out with the acid.
11-02-2013
Groei seizoen

Alle percelen zijn ingezaaid en nu is het zaak de gewassen goed te verzorgen tot het oogstseizoen. Hieronder zijn hiervan enkele impressies te zien waaronder ook de nieuwe manager, Charles Sumuni. De communicatie verbeterd gestaag en zoals op de foto's te zien is lijkt het allemaal veelbelovend.

Ook is het verslag van Marc Schilderink hier te lezen. Marc zijn tijd zit er inmiddels op en ondertussen is Wytze Brandsma in Kilangala om ondersteuning te bieden bij het installeren van de nieuwe machinerie. Wytze is een zelfstandig onafhankelijke agrarisch consultant en meer informatie over hem is hier te lezen.

25-11-2012
Zaai seizoen

Tijdens het verblijf van Marc Schilderink zijn de volgende punten duidelijk geworden.


• De nieuwe manager is helaas niet de juiste man. Een nieuwe manager zal gevonden moeten worden.

• Marc ziet potentie in Vitus en adviseert SOLKO om hem engels te leren. Marc heeft Vitus ook leren trekker rijden.

• Alle percelen zijn in kaart gebracht en gebruikt om een gewasrotatie te plannen. Deze gewasrotatie is mede tot stand gekomen met behulp van PUM expert dhr. Rabbers.

• Alle percelen zijn klaargemaakt voor het zaaien.Vitus aan het ploegen


Vitus aan het ploegen


De aangepaste ploeg


De nieuwe maisplukker


Nieuwe varkenshokken om te voorkomen dat het gezaaide land leeggevreten wordt


Percelen klaar voor het zaaien

Meer foto's op de facebook pagina van Marc.


29-10-2012
Tekst Jaarverslag 2011-2012

Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 sept 2011 tot 1 sept 2012.

Gerald Cassion, de Tanzaniaanse manager op het voorbeeld bedrijf heeft een bedrijfsplan opgesteld. Dit omvat een uitbreiding naar 40 are mais, 20 are bonen en verder een kleine oppervlakte groenten zoals uien, kool en wortels, samen 2.5 are.Verder heeft hij als opdracht de lokale bevolking te bertrekken bij zijn werkzaamheden en ook zijn kennis beschikbaar te stellen aan mensen die daar behoefte aan hebben.

Hij heeft de beschikking over een TAFE tractor, = ( MF ) een ploeg en een cultivator. Deus Kamsini is vaste tractor chauffeur , Vitus is vaste werknemer, voor de overige arbeid wordt de lokale bevolking nu en dan ingezet. Al deze mensen , inclusief Gerald Cassion staan bij ons op de loonlijst.

De benodigde financiële middelen voor zaaizaad , kunstmest en chemicals komen uit de vorige oogstopbrengst aangevuld met donatie`s van uit Stichting Solko.

Tijdens de zaaiperiode is er ook een tijd te veel regen gevallen. Het werd te nat , men is daarom een week met de tractor en de ploeg naar Kantembo Mission geweest ( die ook onder de Stichting Trijntje Beimers valt) om daar te ploegen. Gerald neemt echter wel het besluit de oppervlakte.mais terug te brengen naar 30 are en de bonen naar 17 are.

De zaai periode verloopt verder goed. Daarna doen zich wel problemen voor met een te lange periode van droogte. Deze is ook langer dan het meerjarige gemiddelde. Dit is voor de bonen funest , het later gezaaide gedeelte doet het duidelijk minder goed.

Tijdens de zaaiperiode is uit donatie`s van ST Tr Beimers en het ZZG een zaai- machine en een zg. Harrow aangeschaft en in gebruik genomen. De zaaimachine kan ook tegelijk de eerste kunstmest gift geven. Een deel van de mais en de bonen zijn met deze machine gezaaid. Dit is ook duidelijk te zien op de foto`s op onze web-site.

Gerald doet maandelijks verslag van zijn activiteiten. Er is goed E-mail en telefoon contact. Verder is er ook regelmatig contact met Moses Siame, de leider van de Missiepost Kilangala.

Het groeiseizoen verloopt goed, alleen een groot deel van de bonen doen het slecht.

In Juli krijgt Gerald Cassian een oproep van de regering om 2 jaar verder te studeren. Dit bestaat uit studie, praktijk- onderwijs en voorlichting in het gebied waar hij zijn studie voortzet, dit is in Iringa. Dit mag hij niet weigeren ivm. zijn eerder toegekende studie vergoeding. Wel is hij daarna zg. Landbouw-voorlichter en wordt hij bij de regering op de loonlijst geplaatst.

Er komt een vervanger : Muksin Seleman, deze heeft het predicaat al en wordt dus door de regering betaald. Dit hebben we te danken aan de inspanningen van Moses Siame.

Ook is er in Juli een bezoek geweest van PUM Lammert Rabbers. Deze heeft een rapport opgesteld, wat zeer waardevol voor ons is . Zijn bevindingen moedigen ons aan de ingeslagen weg te volgen. Zijn mening was ook na de rapportage van Gerald over de stand van de gewassen dat de maisoogst te veel zal zijn voor handwerk.

Donatie`s gaven ons de mogelijkheid een 1- rijïge maiskolvenplukker aan te schaffen. Deze is bij de maisoogst gebruikt. Problemen deden zich wel voor, vnl.door de toch onvoldoende vlakke bouwvoor. In combinatie met de te lichte tractor gaf dit veel problemen. Jammer.

We zullen hier echt aandacht aan moeten besteden, temeer nu we de oppervlakte nog meer zullen uitbreiden. Een zwaardere tractor en een betere grond bewerking moeten resulteren in een egaal zaaibed, wat het oogsten weer ten goede komt.

Het resultaat van de bonenoogst was de helft van wat er was begroot per are. Maar ze was wel de beste van het hele gebied. De bonen van Moses gaven slechts een kwart van de normale opbrengst.

De maisoogst verliep moeilijk, mede door de genoemde oorzaken, maar ook door het aanwezige lastige onkruid. Dit is hoofdzakelijk een plant die ondergronds voortwoekert en bij de maisstengels omhoog kruipt. Dit is lastig voor de kolvenplukker.Dit gaf ook nog eens extra verliezen. De maisopbrengst is wel hoger dan vorig jaar, maar nog lang niet voldoende. De hogere opbrengstprijs kan nog wat goed maken.
17-10-2012
Seizoensplan 2012 / 2013

Klik hier om het nieuwe seizoensplan voor 2012 - 2013 in te zien.


09-22-2012
YIELD AND PRICE REPORT OF MAIZE AND BEANS

Refer the heading above, the yield that get from the two crops, maize and beans. The table below shows the yield and the price of every crop per kilogram.

CROPS YIELD PRICE (Tsh)
maize 210 bags 40,000/= per bag
beanss 31 bags 90,000/= per bag


NB: Maize was get a 210 bags, every bag have the weight of 100kg. Beans we have 31 bags, but 5 bags we are not sell because of seed. So this season we will plant the seed beans that produced themselves.

As the heading above starts, we planted the maize. The main activities that we did from July first week to the last week of August were harvesting process. We are working for 10 hours/ day and 6 day/week.

FIELD ACTIVITIES

Before production there was the plan that made by Mr. Gerald as shown below.

Name of crop Targeted acreage Achieved acreage Expected acreage
Maize 30 30 480


After harvest we got the following yield.

Name of crop Targeted acreage Achieved acreage Expected acreage
Maize 30 30 210


The above amount was the following activities.

HARVESTING PROCESS COSTS/TSHS
Diesel 380lts 855,000
Oil 15 kgs 112,500
Grease 5kgs 30,000
Labour payment during packing 256,000
Pockets 300pcs 40,000
Maintenance steeling 70,000
Tools 2pcs spanners 10,000
TOTAL 1,573,500


For more details, this time we are doing the work of farm preparation, also in the case of receipt I will send you soon next week up to Friday.

Prepared by: Muksin Ayoub
13-08-2012
Maisoogst 2012

Afgelopen weken heeft op Kilangala de maisoogst plaatsgevonden. Er is voor het eerst met de nieuwe kolvenplukker gewerkt. Ter ondersteuning was een monteur van het mechanisatiebedrijf aanwezig om er voor te zorgen dat de machine juist geinstalleerd en gebruikt werd. Het was de eerste machine van dit soort die door het mechanisatiebedrijf verkocht werd.

Tevens was dhr. Rabbers aanwezig. Niet zozeer voor de maisoogst maar voor een breder advies voor de landbouw op Kilangala. Het tussenrapport bestaat uit voorstellen voor bodemverbetering, gewasrotatie, zaadkeuze, onkruidbestrijding en machinepark. Dit rapport is een waardevol bezit voor Muksin, de opvolger van Gerald. Gerald is opgeroepen door de staat om 2 jaar elders te werken. Hij hoopt naderhand terug te keren op Kilangala.

27-07-2012
Zomerrapport 2012

FARMERS
I organize small groups of farmers and I make a visit in their farms.Durring my visit I teach them principle of Agriculture from field preparation to the marketing processing

This small groups of farmers after harvest they collect their crops and sell them together at the same price. We do this so as to have a strong market
Also the government provide seeds and fertilizer to me and I use it for practical demonstration
I encourage farmer to plant trees for timber; post and fruit trees like avocados

LIVESTOCK KEEPERS
I used to call keepers in a meeting and I teach them principles of keeping indoor animals and outdoor animals and make them responsible for disease prevention and treatment.

You ask me if I need a time to go for studies. Yes I NEED IT.

About pictures of harvesting I can not send it because I do not have a camera. That you give me is to Mr. Mosses.

BEANS HARVESTING
I hope Mosses have already give the amount of beans we got
Beans sowed in two phases
Phase 1
We seeded 7acres from this we got 21bags
Phase 2
We seeded 10acres from this we got 10bags This loss caused by two circumstances
1 Problems of the tract 2 Shortage of rain in whole month of February

CATTLE
There are 21 cattle
They eats grass in a grazing area and trows of beans
2 dead
None born
None sold
None lost
The condition of the barn is not good it needs some maintenance

Our plan for next season is 100 acres
Maize 40 acres
Beans 40 acres
Wheat 10 acres
Sunflower 10 acres
We come with this decision after the visit of the Region Agricultural Officer to see the trend of different for last five years

MAIZE HARVESTING
The process of harvesting is on going the machine is doing well But there is the problem of thief's in the solko farm they steal maize during the night.

The price of Maize now is 40000Tshs/bag of 100kgs
The price of beans is 70000Tshs/bag of 120kgs

Production plan for next season will be made by Muksin

Finally I promise to give a cooperation to YOU, Mosses and Muksin
For anything do not hesitate to inform me or to ask me. I know that I am still a member of Kilangala workers.

Kindly regard Gerald14-05-2012
Maandelijks rapport - April 2012

Week 1Monitoring of fields
Week 2Harvesting of beanse 4 acres
Week 3Harvestjng of beanse 3 acres.
Week 4Post harvest process of beanse [ sleshing and winnowing]

Diesel used on solko farm is 20 litters
Oil used on solko farm is 1 litter
The remained beanse will be harvested after two weeks [ that is 10 acres]
Now field is under Moses and Vitus they work on behalf of me when we are in a process of fiting for secondment
My aim I want to secure my employment.
Money of SOLKO is under Rosa control .And she told me that now money of solko is finished
Money obtained from cabbage is 136000
45250 used for diesel
15000 used for food allowance
BALANCE 75000 Tshs we give it to Roza
Tomorrow I we be in a way to Iringa again to finish registration process
Also it is better to know what time you will procced supporting Kilangala mission because we see some mission died after the end of foreing supporting

Livestock
There are 23 cattle
They eat grass on the grazing area
None borne
None sold
None dead
None lost

Greeting Gerald
16-04-2012
Maandelijks rapport - Maart 2012

Week 1Weeding on beanse farm
Dusting of beanse in the fields
Monitoring of fields
Week 2Third weeding of maize farm
Monitoring of fields and chasing of monkeys
Week 3Third weeding of maize farm
Monitoring of fields and chasing of monkeys
Week 4Third weeding of maize farm
Monitoring of fields and chasing of monkeys

The condition of maize farm is good even if you come at Kilangala today you will enjoy yourself. Some plots is approaching to mature.

The condition of beanse is good some plots is approaching to mature .Late plots fail to germinate well because of shortage of water that occered on february.

I hope to harvest beanse in the biggining of May . I Will use a local people.I am sure they are present.

Cabbage is already matured we expect to sell them next week.

Onion is going well but there is shortage of water since 3 april up to date no rain .
Also we have a problem to our tractor steering power is still a problem if possible it is better to made this at this time before we starte harvesting operation The linkage of oil is very high.
Yesterday we gote a visitor from PUM . He come to see what we are doing and what is our future goals.
I have a plan to operate irrigation scheme at Kilangala . But the problem is shortage of water according geographical location of the area If possible better to establish a dam where we can conserve water and use it during a dry season.

Livestock
There are 23 cattle
They eat grass on the grazing area
None borne
None sold
One dead from East Cost Fever disease

A visit from PUM:Greeting Gerald
12-03-2012
Maandelijks rapport - Februari 2012

Week 1Harrowing of solko farm 10 acres
Harrowing of children home farm 5 acres
Dusting of beanse farm
Dusting of maise farm
Week 2Beanse sowing on solko farm by a planter 10 acres
Beanse sowing on children home 4acres by a planter
Weeding on beanse farm 5 acres
Dusting of maise farm
Week 3 Second weeding on maise farm18acres
Weeding on beanse farm 2acres
Week 4 Second weeding on a maize farm 12 acres

Diesel used on Solko farm 80 Litters
Oil used on Solko farm 4 Litters
Deusi an vitus works for 25days on a solko farm

Livestock
There are 24 cattle
They eat grasses on a field and straws of beanse stored on a barn
None borne
None sold
None dead


Greeting Gerald
03-02-2012
Maandelijks rapport - Januari 2012

Week 1 Weeding on maize farm 3acres
Dusting on maize farm 1acre
Harrowing of solko farm 6 acres
Seeding of beanse 6 acress
Week 2 Weeding of maize farm 7 acres
Application of fertilizer on maize farm 9 acres
Transplanting of onion
Plowing of Mosses land 5 acres
Week 3 Application of fertilizer on maize farm 7 acres
Dusting of maize farm 4 acres
Plowing of Mr. Jonson farm 6 acres
Week 4 Weeding on maize farm 6 acres
Application of fertilizers on maize farm14 acres
Dusting of maize 10acres

Diesel used on Solko farm 48 Litters
Oil used on Solko farm 3Litters

Livestock
There are 24 cattle
They eat grasses on a field and straws of beanse stored on a barn
One borne [male]
None sold
None dead

*The condition of all fields is good, in this week I hope to finish beanse sowing.

Greeting Gerald
25-01-2012
Working calender for 2012

MonthWork to be done
FebruariFirst weding on maise farm
Dusting of maise and beanse farm
Regular monitorin of the farm
Second weeding on maise farm
Report writting
MarchTop dressing of maise farm
Regular monitoring of the farm
Report writinge
AprilClose monitoring of the farm
Harvesting of beanse first acreage
Post harvest processing of beanse
Preparation of garden for solko
Report writing
MayMonitoring opf maise farm
Harvesting of beanse
Post harvest processing of beanse
Sowing of horticultural crops on nerseries.
Report writing
JuneMonitoring of fields
Transplanting of horticutural crops
Report writing
JulyHarvest of maise
Post harvest processing of maise
Dusting of maise [grain]
Marketing of maise
Report writing


Greeting Gerald


14-01-2012
Maandelijks rapport - December 2011

Week 1 We went to Sumbawanga fo tractor service. Modification of discs. Welding of regetor. Modification of an oil seel. Plowing of solko farm 7acres and sowing of maize 2acres
Week 2 Plowi g of VTC farm 4acres Harrowing of solko farm 4 and 1/2acres Sowing of maize on solko farm 4 and 1/2 acres Harrowing of VTC farm 4 acres
Week 3 Sowing of maize on solko farm 10 acres Plowing of solko farm 13 and 1/2 acres Harrowing of solko farm 5 acres Plowing of Kindergarten farm 1 acre
Week 4 Plowing of solko farm 6acres Harrowing of solko farm 6 acres Sowing of beanse on solko farm 1acre Plowing and harrowing of kindergarten 1acre Sowing of maize on solko farm 6 acres First plowing of solko farm for beanse 2acres Weeding on maize farm 14 Acres Plowing of my own farm for beanse 2acres Plowing of farm for children home 5 acres Sowing of cabbages.

*Oil used on solko farm 6litters
*Diesel used on solko farm 200litters
#Steering power of our tractor is still a problem . We put a new oil seel that Mosses take it from Dar es salaam but a problem of oil linking is still on stand.

Livestock
There is 23 cattles
They eats grass on a field and strow of beanse on a barn
None bone
None sold
None dead.

Today there is a problem of electric I will submit my plan for next months another day
Greeting Gerald.


14-12-2011
Maandelijks rapport - November

Week 1 Supervision of ploughing of solko farm .In this week we plowed 10acres .Mornitering of cabbage and onion on a nerseriers
Week 2First plowing of fields of Kilangala workers
4acres of doctor Chambanenje
4acres of nursery school
4acres of VTC
Mornitering of cabbage and onion on nursery
Week 3Fisrt plowing of Roza field 11acres
Purchases of Agricutural inputs
Tractor service [modification of alternater and putting new battery
Mornitoring of cabbage and onion on nerseries
Week 4Mornitoring of cabbage and onion on nesreies
In this week a tractor went to Kantembo Mission
It plow 20acres of Mission and10acres of Project MANAGER.

Livestock:
There are 23 cows and they eat grass in a grazing land and straws of beans.
None born
None sold
None dead

Apart from a monthly report I want to inform how I am going on MAIZE SOWING. I started sowing on 26/11/2011.By using casual labor uptodate I have planted 14 acres. THIS PROCESS is going slow because of the following:

1. Tractor Fore tyres are finished every time we got punchers. Sometimes 2 punchers per day. The condition of the ti you can see on pictures
2. Discs fail to work on a slope area So we dicided to take disc from a long harrow and modify it for plowing.
3. Laborers. This time every one is busy to his/her farm so we gote few labors in a day and some days we mis them tottaly,
4. Rain –This time we gote high amount of rain and when it starte it take a long time to stop some time it take whole day .So operation of tractor fail because of slippery


We gote the average rain of 32mm/week.
*MACHINE FROM ARUSHA arrived at kilangasla on 10/12/2011 in the morning .The Techinision assembled them and we tasted a planter it is woking well BUT THE IMPORTANT IS PROPER STORAGE AND MANTANANCE OF THIS MACTHINES .The space of the garage is small to accommodate all machines and motorcars .It is necessary to have a shade for agricultural machines only.
I HOPE YOU WILL AGREE WITH ME FOR THIS so as to protect machines from direct rain and sunlight Finally if God wishs I hope in this week to complete maize sowing, and starte preparation of beanse field
This weekend I will go at home.

Greeting Gerald
05-01-2011
Kort Verslag van het bezoek van Jan en Shirley Stoel aan de Kilangala Mission November 2009.

We werden hier warm welkom geheten door Moses Siame, directeur van Kilangala Mission en vervolgens voorgesteld aan de diverse leidinggevende personen. We waren onder de indruk van wat er allemaal gebeurde. In het ziekenhuisje en bij de dokter werd uitstekend werk verricht, wat enorm in een behoefte voorziet voor de wijde omgeving. Ook de scholen staan op een hoog peil, en de verzorging van de weeskinderen is prima voor elkaar.

Enkele malen zijn we de naburige steden en dorpen wezen bezoeken. Het Rukwa District is een arme streek. Er wonen veel lieve mensen die geen hoge eisen stellen, integendeel, van hetgeen dat ze hebben, geven ze vaak ook nog weg.

De boerderij verdient meer aandacht. Door beter management en door het verkrijgen van meer kennis zou mogelijk moeten zijn hier wat meer van te maken en de missiepost zo (enigszins) zelfvoorzienend te laten zijn. Mede dankzij de inbreng van John de Wolff (een externe consultant die ook voor deze gelegenheid een bezoek aan Kilangala bracht), hebben we een goed inzicht gekregen in de situatie. SOLKO zal aan de geconstateerde knelpunten in de nabije toekomst veel aandacht moeten besteden.

Jan en Shirley Stoel
Workum, december 2009
Solko wordt gesteund door:
 


english | nederlands © Solko 2017