english | nederlands


S o l k o  

Stichting Ondersteuning Landbouw Kilangala & Omstrekenachtergrond               belanghebbenden               inhoud               ontwikkelingen               contactSecretariaat: Wilco Haanstra

E-mail: vvilco@gmail.com


Kilangala Missie is vanaf het begin afhankelijk geweest van giften en donaties. Hierdoor is na al die jaren een bloeiende gemeenschap ontstaan. De volgende stap is om deze gemeenschap minder afhankelijk te maken van de geldstroom uit het westen.

Het doel van Solko is om uiteindelijk Kilangala Missie financieel onafhankelijk te laten worden. Tot die tijd helpt elke bijdrage, klein of groot, om dit te realiseren. Wij zijn u dankbaar.


Banknr. NL27RBRB 0899 7926 93 t.n.v. Solko it Heidenskip.
Solko wordt gesteund door:
 


english | nederlands © Solko 2017