english | nederlands


S o l k o  

Stichting Ondersteuning Landbouw Kilangala & Omstrekenachtergrond               belanghebbenden               inhoud               ontwikkelingen               contactDe volgende (meest betrokken) belanghebbenden kunnen worden aangegeven.

1. De bewoners van Kilangala en omgeving
Kilangala is gelegen in het RUKWA-gebied. Het gebied is zeer geschikt voor landbouw en veeteelt. De bevolking is erg arm. De diensten die de Kilangala Mission aan de bevolking biedt zijn voor de mensen in de omgeving erg belangrijk wegens het ontbreken van alternatieven.

2. Degenen die werken in de verschillende takken van arbeid
Er werken meer dan 20 mensen (zowel mannen als vrouwen) op Kilangala Mission als leerkracht, begeleider, lectuurmedewerker, veeteeltopzichter, manager, arts of ziekenverzorger. Daarnaast wonen op de post leerlingen van de vakschool, kinderen in het kindertehuis en leerlingen van de kleuterschool. Ook verblijven er geregeld patiënten op de medische post. De verschillende onderdelen zijn vertegenwoordigd in de Kilangala Social Foundation (KSF).

3. Verschillende stichtingen in Nederland en Canada
Er zijn momenteel vijf stichtingen die zich inzetten voor de Kilangala Mission of bepaalde onderdelen. Deze zijn: de Trijntje Beimers Stichting, de Kilangala Friends in Canada , de Stichting Protanz, het Zeister Zendingsgenootschap en Solko. Daarbij wordt Solko financieel ondersteund door de ASN bank.

Het bestuur van SOLKO Nederland bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Lolke Kampen
Algemeen lid: Wilco Haanstra
Algemeen lid: Ruurd Siderius
Algemeen lid: Sietse Ybema
Solko wordt gesteund door:
 


english | nederlands © Solko 2017