english | nederlands


S o l k o  

Stichting Ondersteuning Landbouw Kilangala & Omstrekenachtergrond               belanghebbenden               inhoud               ontwikkelingen               contactSolko is verbonden met de activiteiten van Kilangala Mission. Hieruit is in de loop der jaren een aantal activiteiten voortgekomen die voor de mensen uit de omgeving van grote betekenis zijn. Daartoe behoren een medische post, een vakschool, een kindertehuis en een kleuterschool.

Kilangala is gelegen dichtbij de plaats Sumbawanga (zie kaart) in het Rukwa-gebied, dichtbij de grens met Congo en Zambia. Kilangala Mission is onderdeel van de Good Samaritan Aid Mission.

Deze activiteiten (en andere zoals de verspreiding van christelijke lectuur) worden, naast incidentele subsidies, financieel onderhouden door middel van donaties van de Nederlandse Trijntje Beimers Stichting en de Canadese Kilangala Friends.

Beseft wordt dat om de genoemde sociale activiteiten op langere termijn in stand te kunnen houden, ook locaal er inkomsten moeten komen. Een belangrijke bron daarvoor is de landbouw. Om hieraan te werken is ter plaatse de Kilangala Social Foundation (KSF) opgericht. Hierin zijn de verschillende al bestaande activiteiten in vertegenwoordigd.

De KSF zal een bedrijf in het leven roepen dat twee belangrijke taken krijgt. Ten eerste zal het bedrijf een centrale boerderij opzetten waarvan de winst ter beschikking komt voor de bekostiging van de eerder genoemde sociale activiteiten. Ten tweede zal dit bedrijf ter beschikking staan van een coöperatie van locale boeren die voor de markt producten gaan produceren. Deze activiteit is erop gericht het inkomen van de boeren te vergroten.
Solko wordt gesteund door:
 


english | nederlands © Solko 2017